Provident | Internet Solution Provider

Webhosting

Domeincheck
Domeinnaam nog beschikbaar?
www. .

Portfolio
Bakkende Bakkers Groenendijk
Bakkende Bakkers Groenendijk
Deze bakker neemt het internet serieus met een tweetal moderne en praktische websites.

Webtools
Agenda
Agenda
Attendeer uw sitebezoekers op evenementen, seminars en andere belangrijke data.

Webhosting voorwaarden
Leveringscondities voor alle 'Provident B.V.'-webhostingpakketten.
Deze voorwaarden zijn geldend voor alle webhostingpakketten voor de klant te ener zijde en Provident B.V. ter andere zijde, voor onbepaalde tijd vanaf ingangsdatum domein met een wederzijdse opzegtermijn van twee maanden.

 1. Provident B.V. zorgt voor de duur van de overeenkomst voor aanwezigheid op het internet van client op het aangevraagde of verhuisde domein.
 2. Provident B.V. heeft afhankelijk van het soort webhostingpakket een vast aantal MB's harddiskruimte en e-mailadressen gereserveerd voor client.
 3. De kosten welke aan client worden berekend zijn afhankelijk van het webhostingpakket. Dit is inclusief de aanvraag (of verhuizing), registratie, het subdomein 'admin' en het onderhoud van uw domeinnaam.
 4. De betaling geschiedt bij vooruitbetaling.
 5. Provident B.V. behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.
 6. Het dataverkeer is gelimiteerd per maand afhankelijk van het webhostingpakket. Eventueel niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Voor overschrijding van het dataverkeer wordt 0,01 euro per Mb in rekening gebracht. Deze afrekening vindt - indien noodzakelijk - eenmaal per maand plaats.
 7. Provident B.V. biedt de mogelijkheid tot beheer van de site van client door middel van FTP faciliteiten. Deze faciliteiten zijn alleen voor client en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Provident aan derden worden doorgeleverd.
 8. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Provident B.V., heeft Provident B.V. het recht de virtuele server (domein) uit te schakelen. In geval van een betalingsachterstand schakelt Provident B.V. een incassoburo in, waarvan de kosten geheel op client verhaald zullen worden.
 9. Client verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. Client zal niets naar de server uploaden waarvan niet zeker is of er copyright op zit.
 10. De server van Provident B.V. mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Provident B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door client op de server. Client is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van detekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Provident B.V.. Een Webcam, Warez sites, Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn NOOIT toegestaan.
 11. Client verklaart Provident B.V. niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van client, en verplicht zich Provident B.V. op de hoogte te stellen als client enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van client op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beeindigen van deze overeenkomst.
 12. Client verklaart Provident B.V. nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Provident B.V. verplicht zich zijn netwerk up-to-date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Tevens verplicht Provident B.V. zich de data van client te beschermen tegen verlies door regelmatig backups te maken.
 13. Provident B.V. staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN). Mocht Provident B.V. klachten ontvangen over SPAMMEN van client zal Provident B.V. zonder vorm van bericht de virtuele server (domein) uitschakelen, en de bestanden van client van zijn virtuele server (domein) verwijderen.
 14. Client betaalt het tarief voor een virtuele server (domein) op het Internet per jaar vooraf inclusief eventuele eenmalige aansluitkosten, steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.
 15. Client gaat deze overeenkomst met Provident B.V. aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 volledige kalendermaanden. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met opnieuw 1 jaar.
 16. Bij installatie van het domein bij Provident B.V. worden deze voorwaarden van kracht.
 17. Alle in de overeenkomsten/offertes genoemde bedragen zijn exclusief 21 % b.t.w.
 18. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet ge´nterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

Deze webhostingvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2003, gedeponeerd onder nummer 32089621 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

PDF bestand Download hier de hostingvoorwaarden in PDF-formaat