Provident | Internet Solution Provider

Portfolio
Voorkeur.nu
Voorkeur.nu
Via diverse thema-enquetes vraagt Voorkeur.nu de mening en interesse van mensen om beter in te spelen op de eisen en wensen van de consument.

Webtools
Webshop
Webshop
Beheer uw eigen professionele webwinkel - voor slechts een fractie van de gangbare kosten van een gewone winkel.

Disclaimer
Provident BV spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Provident BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Provident BV geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Provident BV geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Provident BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Provident BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.